Novo u ponudi: “Polar code”

Ovaj tečaj za rad na brodovima na kojima se primjenjuje Polarni Pravilnik (Polar Code) je u skladu sa zahtjevima STCW 1978 konvencije kao i svim nadopunama. Specifično se odnosi na odjeljak A-V/4 koji je od 1. srpnja 2018. obavezno ispoštovati za plovidbu polarna područja.

Trening se osim teorijskog dijela odvija na Wärtsilä / Transas full mission bridge simulatorima koji omogućuju plovidbu na svim oblicima leda kao i rad na ledolomcu ili u suradnji sa ledolomcem.

Vaš Horizont

POLAR CODE TEČAJEVI

POGLEDAJTE TEČAJEVE