D2 – Temeljna sigurnost na brodu (STCW A-VI/1) novi tečaj u Horizontu!

Tečaj obuhvaća teorijsku i praktičnu nastavu od napuštanja broda, gašenje požara, pružanja neposredne medicinske prve pomoći. Teorijska nastava odvija se u moderno opremljenoj učionici, u skladu sa preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

Vaš Horizont

TEMELJNA SIGURNOST NA BRODU

POGLEDAJ TEČAJ