RASPORED TEČAJEVA ZA RUJAN 2022. GODINE

01/09/2022 - 30/09/2022

08:00 AM - 04:00 PM

Rasored je istekao

26.09.2022 u 08:00 sati.
27.09.2022 u 08:00 sati.
28.09.2022 u 08:00 sati.

21.09.2022 u 08:00 sati.
22.09.2022 u 08:00 sati.
23.09.2022 u 08:00 sati.
24.09.2022 u 08:00 sati.

05.09.2022 u 08:00 sati.
06.09.2022 u 14:00 sati.
07.09.2022 u 08:00 sati.
08.09.2022 u 14:00 sati.
09.09.2022 u 08:00 sati.

22.09.2022 u 08:00 sati.
23.09.2022 u 08:00 sati.