RASPORED TEČAJEVA ZA LISTOPAD 2022

01/10/2022 - 31/10/2022

08:00 AM - 04:00 PM

Rasored je istekao

24.10.2022 u 08:00 sati.
25.10.2022 u 08:00 sati.
26.10.2022 u 08:00 sati.
27.10.2022 u 08:00 sati.

03.10.2022 u 08:00 sati.
04.10.2022 u 12:00 sati.
05.10.2022 u 08:00 sati.

24.10.2022 u 08:00 sati.
25.10.2022 u 08:00 sati.
26.10.2022 u 08:00 sati.
27.10.2022 u 08:00 sati.

10.10.2022 u 08:00 sati.
11.10.2022 u 08:00 sati.
12.10.2022 u 08:00 sati.
13.10.2022 u 08:00 sati.
14.10.2022 u 08:00 sati.
15.10.2022 u 08:00 sati.

18.10.2022 u 15:00 sati.
19.10.2022 u 15:00 sati.
20.10.2022 u 15:00 sati.

19.10.2022 u 09:00 sati.
20.10.2022 u 12:00 sati.
21.10.2022 u 12:00 sati.