D14 – Rad na tankerima za ulje

ID TečajaD14

Tečaj za dobivanje D14 breveta traje 60 sati (6 dana). Sposobnost sigurnog obavljanja i…Više…

Continue reading "D14 – Rad na tankerima za ulje"