Risk Assessment

ID TečajaRisk Assesment

Tečaj za dobivanje breveta Risk Assesment traje 18 sati (2 dana).

Tečaj namijenjen časnicima palube i stroja.

  • Osnovne definicije procjene rizika
  • Osnovna namjena procjene rizika na brodu
  • Radne aktivnosti obzirom na rizičnost
  • Kategorizacija rizika obzirom na posljedice
  • Procjena rizika ovisno od opasnosti
  • Identifikacija opasnosti i rizika
  • Praktični primjeri rizika na brodu

Nakon odslušanog tečaja kandidat dobiva certifikat – RISK ASSESMENT CERTIFICATE

Potrebna dokumentacija za tečaj: identifikacijska isprava( osobna iskaznica, putovnica)

PRIJAVI SE ZA TEČAJ

Klikni na link i ispuni prijavnicu za tečaj, nakon prijave javiti ćemo vam se u što kraćem roku.
PRIJAVI SE