D51B – Rad na brodovima na koje se primjenjuje Polarni Pravilnik – upravljačka razina

ID TečajaD51B

Tečaj za dobivanje D51B breveta traje 25 sati (3 dana).

Rad na brodovima na koje se primjenjuje Polarni Pravilnik – radna razina

  • Planiranje plovidbe u polarnim područjima
  • Upravljanje sigurnošću brodova koji plove u polarnim područjima
  • Održavanje sigurnosti posade i putnika te radnih i životnih uvjeta, kao i protupožarnih i drugih sigurnosnih sustava

PRIJAVI SE ZA TEČAJ

Klikni na link i ispuni prijavnicu za tečaj, nakon prijave javiti ćemo vam se u što kraćem roku.
PRIJAVI SE