D51A – Rad na brodovima na koje se primjenjuje Polarni Pravilnik – radna razina

ID TečajaD51A

Tečaj za dobivanje D51A breveta traje 30 sati (3 dana).

Rad na brodovima na koje se primjenjuje Polarni Pravilnik – radna razina

  • Pridonositi sigurnom radu broda koji podliježe Polarnom Pravilniku
  • Pratiti i osigurati usklađenost sa zakonskim zahtjevima
  • Primijeniti sigurna radna načela, reagiranje u hitnim situacijama
  • Osigurati usklađenost sa zahtjevima glede sprječavanja onečišćenja morskog okoliša

PRIJAVI SE ZA TEČAJ

Klikni na link i ispuni prijavnicu za tečaj, nakon prijave javiti ćemo vam se u što kraćem roku.
PRIJAVI SE