D4 – Član posade koji čini dio plovidbene straže

ID TečajaD4

Tečaj za dobivanje breveta D4 traje 18 sati (2 dana).

  • Upravljanje brodom i izvršavanje naredbi za kormilarenje na engleskom jeziku
  • Pažljivo motrenje vidom i sluhom tijekom straže
  • Pridonošenje praćenju i nadzoru sigurne straže
  • Rad s opremom u slučaju nužde i primjena postupaka u slučaju nužde

Valjanost: D4 breveta –  ovlaštenje ima valjanost za razdoblje od 5 godina od datuma izdavanja

Potrebna dokumentacija za tečaj:

PRIJAVI SE ZA TEČAJ

Klikni na link i ispuni prijavnicu za tečaj, nakon prijave javiti ćemo vam se u što kraćem roku.
PRIJAVI SE