D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

ID TečajaD32

Tečaj za dobivanje D32 breveta traje 16 sati (2 dana).

(STCW VI/5) (SSO) je časnik na brodu kojeg je odredio brodar, kao osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu broda, uključujući primjenu i održavanje plana sigurnosne zaštite broda i za održavanje veza s osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu u kompaniji i osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu luke.

Valjanost: D32 breveta –  ovlaštenje je neograničeno

PRIJAVI SE ZA TEČAJ

Klikni na link i ispuni prijavnicu za tečaj, nakon prijave javiti ćemo vam se u što kraćem roku.
PRIJAVI SE