D2 – Temeljna sigurnost na brodu

ID TečajaD2

Tečaj za dobivanje D2 breveta traje 55 sati (6 dana).
Osobno preživljavanje

 • Preživljavanje na moru u slučaju napuštanja broda
 • Vrste kriznih stanja koje se mogu dogoditi, poput sudara, požara, potonuća
 • Vrste uređaja za spašavanje života koje se obično nose na brodu
 • Oprema u brodici za spašavanje
 • Mjesto na kojem se drže sredstva za spašavanje

Načela vezana uz preživljavanje, uključujući:

1. vrijednost obuke i vježbi
2. osobno zaštitna odjeća i oprema
3. potreba za spremnošću za svaki hitni slučaj
4. radnje koje treba poduzeti u slučaju pozivanja do mjesta za brodicu za spašavanje
5. radnje koje treba poduzeti prilikom nužnosti napuštanja broda
6. radnje koje treba poduzeti u vodi
7. radnje koje treba poduzeti na brodici za spašavanje
8. glavne opasnosti za preživjele

Protupožarna zaštita

 • Smanjivanje rizika od požara i održavanje stanja spremnosti za reakcije na krizna stanja koje uključuju požar
 • Brodska organizacija protupožarne zaštite
 • Mjesta na kojima se nalaze protupožarni uređaji i hitni putovi za evakuaciju
 • Elementi požara i eksplozija
 • Vrste i izvori paljenja
 • Zapaljivi materijali, opasnosti od požara i širenje vatre
 • Potreba za stalnom pažnjom
 • Radnje koje treba poduzeti na brodu
 • Sustavi otkrivanja požara i dima i automatski alarmni sustavi
 • Klasifikacija vrsta požara i odgovarajuća sredstva za gašenje

Suzbijanje i gašenje požara

Protupožarna oprema i njen smještaj na brodu:

1. fiksnih/ugrađenih instalacija
2. odjeća za gašenje požara
3. osobna oprema
4. protupožarni uređaji i oprema
5. metode gašenja požara
6. sredstva za gašenje požara
7. postupci gašenja požara
8. uporaba aparata za disanje u gašenju požara i spašavanje

Osnovna prva pomoć

 • Poduzimanje trenutačnih mjera prilikom nesreće ili drugog medicinskog hitnog slučaja
 • Procjena potreba ozlijeđenih i prijetnji vlastitoj sigurnosti
 • Razumijevanje strukture i funkcija tijela

Razumijevanje prvih mjera koje treba poduzeti u hitnim slučajevima, uključujući sposobnost:

1. postavljanja ozlijeđenih u odgovarajuće položaje
2. primjene tehnika oživljavanja
3. zaustavljanja krvarenja
4. primjene odgovarajućih mjera osnovnog liječenja udaraca
5. primjene odgovarajućih mjera u slučaju opeklina i opeklina, uključujući nesreće uzrokovane električnom strujom
6. spašavanja i prijenosa ozlijeđene osobe
7. improviziranja zavoja i korištenja sredstava iz pribora za hitnu pomoć

Osobna sigurnost i društvena odgovornost

 • Udovoljavanje hitnim postupcima
 • Poduzimanje mjera opreza za sprječavanje onečišćenja morskog okoliša
 • Pridržavanje sigurnih radnih praksi
 • Doprinos učinkovitim komunikacijama na brodu

PRIJAVI SE ZA TEČAJ

Klikni na link i ispuni prijavnicu za tečaj, nakon prijave javiti ćemo vam se u što kraćem roku.
PRIJAVI SE