D12 – Upravljanje gašenjem požara

ID TečajaD12

Tečaj za dobivanje D12 breveta traje 36 sati (4 dana).

Smanjivanje rizika od požara i održavanje stanja spremnosti za reakcije na krizna stanja koje uključuju požar

 • Brodska organizacija protupožarne zaštite
 • Mjesta na kojima se nalaze protupožarni uređaji i hitni putovi za evakuaciju
 • Elementi požara i eksplozija
 • Vrste i izvori paljenja
 • Zapaljivi materijali, opasnosti od požara i širenje vatre
 • Potreba za stalnom pažnjom
 • Radnje koje treba poduzeti na brodu
 • Sustavi otkrivanja požara i dima i automatski alarmni sustavi
 • Klasifikacija vrsta požara i odgovarajuća sredstva za gašenje
 • Suzbijanje i gašenje požara

 

Protupožarna oprema i njen smještaj na brodu:

 1. fiksnih/ugrađenih instalacija
 2. odjeća za gašenje požara
 3. osobna oprema
 4. protupožarni uređaji i oprema
 5. metode gašenja požara
 6. sredstva za gašenje požara
 7. postupci gašenja požara
 8. uporaba aparata za disanje u gašenju požara i spašavanje

PRIJAVI SE ZA TEČAJ

Klikni na link i ispuni prijavnicu za tečaj, nakon prijave javiti ćemo vam se u što kraćem roku.
PRIJAVI SE