AIS – Automatski Identifikacijski Sustav

ID TečajaAIS

Tečaj za AIS traje 15 sati (2 dana).

Automatski identifikacijski sustav je uređaj koji omogućava brodovima identificiranje drugih brodova u dometu po imenu, poziciji, odrađište, CPA, vrsti broda itd.p>

Po uspješnom završetku tečaja polaznici će biti osposobljeni i upoznati s:

  • Radom s AIS uređajem
  • Pricipom funkcioniranje samog uređaja
  • Greške i nedostacima AIS uređaja
  • Unosom i podešavanjem podataka u AIS uređaja
  • Korištenjem AIS-a pri izbjegavanju sudara

PRIJAVI SE ZA TEČAJ

Klikni na link i ispuni prijavnicu za tečaj, nakon prijave javiti ćemo vam se u što kraćem roku.
PRIJAVI SE